czwartek, 30 sierpnia 2018

INFORMACJA - OBIADY

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
CENA JEDNEGO OBIADU DLA UCZNIA WYNOSI 4,00 zł.

ZAPISY NA OBIADY 
(WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE PRZEZ RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA)
PRZYJMUJE  INTENDENT STOŁÓWKI SZKOLNEJ
PANI MAŁGORZATA PIETRZYCKA,
DO WTORKU  04.09 2018 r. DO GODZ. 12.00.

OBIADY WYDAWANE BĘDĄ OD CZWARTKU 06.09.2018 r.

PROCEDURY PŁATNOŚCI I ODPISÓW
ZA OBIADY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

środa, 13 września 2017

UWAGA! WPŁATY ZA OBIADY

W związku z Zarządzeniem Nr 0050.75.2016 Wójta Gminy Wapno z 15.12.2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Wapno i jej jednostkach budżetowych od dnia 01.01.2017 r. wpłat za żywienie dokonywać należy miesięcznie (do 10 dnia każdego miesiąca) na konto Zespołu Szkół w Wapnie wg poniższego wzoru: (jpg i pdf)
(informacja o kwocie należnej do wpłaty będzie podawana w stołówce szkolnej na początku każdego miesiąca)
Wzór wpłaty PDF
Wzór wpłaty JPG

poniedziałek, 27 lutego 2017