środa, 13 września 2017

UWAGA! WPŁATY ZA OBIADY

W związku z Zarządzeniem Nr 0050.75.2016 Wójta Gminy Wapno z 15.12.2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Wapno i jej jednostkach budżetowych od dnia 01.01.2017 r. wpłat za żywienie dokonywać należy miesięcznie (do 10 dnia każdego miesiąca) na konto Zespołu Szkół w Wapnie wg poniższego wzoru: (jpg i pdf)
(informacja o kwocie należnej do wpłaty będzie podawana w stołówce szkolnej na początku każdego miesiąca)
Wzór wpłaty PDF
Wzór wpłaty JPG

wtorek, 31 stycznia 2017